Aktualności

Adoracja w kościele w czasie trwania pandemii COVID-19


Odpust w Starych Bielicach – w czasach pandemii


Słowo na Niedzielę Miłosierdzia

„Miłosierdziem
budujemy Kościół Boży”
Kardynał Stefan Wyszyński

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej
Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia
19 kwietnia 2020 r.

Drodzy Bracia i Siostry!


Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina, by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone. To święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia – czas, który jest wezwaniem do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia jest wyjątkowy ze względu na bardzo trudną sytuację w Polsce i na świecie, ze względu na panującą epidemię! Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację w tym roku oczekujemy, w jednym ze swoich listów pasterskich na Tydzień Miłosierdzia powiedział: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży” (XXXIII Tydzień Miłosierdzia 2-8.X.1972). To jakże ważne stwierdzenie niezłomnego Pasterza Kościoła w Polsce zostało wybrane na hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia w tym trudnym czasie. Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie się dla nas duchową siłą, żywym wzorem, zachętą i drogowskazem, szczególnie w pełnieniu dzieł miłosierdzia. W sformułowanym przez siebie programie Społecznej Krucjaty Miłości, w punkcie 9, apelował do wszystkich Polaków: „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie”.


W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich mamy bardzo ważne wskazania także na nasze trudne dziś: „Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). W tej „pieśni” na cześć idealnego Ludu Bożego w Jerozolimie, uwypuklona została myśl, że Kościół powinien odznaczać się nie tylko wspólnotą ducha, lecz także wspólnotą dóbr materialnych. Oznacza to troskę o sprawiedliwy do nich dostęp, a w korzystaniu z nich trzeba pamiętać o miłosierdziu, czyli o dzieleniu się tymi dobrami z tymi, którzy odczuwają ich niedostatek. Ważne jest też to „bycie razem”, by – jak mówi św. Paweł – „jeden drugiego brzemiona nosić” (Ga 6,2).


Te wezwania, które na co dzień podejmuje Caritas, teraz, w tym ciężkim czasie epidemii, wybrzmiewają w sposób szczególny. Aby zaradzić nowym potrzebom, Caritas koncentruje swoją działalność wokół konkretnych priorytetów. Są nimi: wsparcie seniorów poprzez akcję „Pomoc dla Seniora” oraz podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Ale to także codzienna pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz wszystkim poszkodowanym. Caritas pomaga dziś bardzo skutecznie w zakupie tak potrzebnych respiratorów, środków ochronnych, maseczek oraz innych rzeczy koniecznych w tym czasie. Uaktywnia się też wielu wspaniałych ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem włączają się w dzieła i akcje prowadzone przez Caritas.

Sprawdzają się tu słowa Prymasa Wyszyńskiego: „Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu”. Ta ogromnie trudna sytuacja epidemii wyzwala wiele dobra pośród ludzi. To solidarna troska o tych najbardziej zagrożonych – naszych czcigodnych seniorów. Odwiedzają ich liczni wolontariusze, dotychczas nieznani im sąsiedzi, ludzie dobrej woli, którzy wspierają ich przynosząc potrzebną żywność i lekarstwa. Akcja Caritas Polska – „Pomoc dla Seniora” – bardzo szybko rozwinęła się i poprzez Caritas diecezjalne niesie wsparcie w całym kraju. Pomoc seniorom to też karty zakupowe, które kilkanaście tysięcy osób starszych, będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, otrzymuje na codzienne zakupy. Poprzez Caritas Polska już ponad 15 milionów złotych rocznie trafia do tych najbardziej potrzebujących. Wielkie owoce przynosi też akcja „Wdzięczni Medykom”. Dzięki niej kupowane są tak bardzo potrzebne respiratory, odzież ochronna oraz inne potrzebne urządzenia i środki dla naszych szpitali. To wielkie wsparcie dla tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii leczenia i ratowania życia i zdrowia naszych rodaków. „Skala pomocy, której udzielają Caritas Polska i Caritas diecezjalne w całej Polsce, jest nieporównywalna z żadną inną trudną sytuacją w historii naszego kraju” – jak stwierdza ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska (wg KAI).


Wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas towarzyszy wzmożona modlitwa płynąca z naszych domów, świątyń i klasztorów. Ta modlitwa, która też należy do uczynków miłosierdzia, jest niezwykle ważna w tym czasie próby. Wielką otuchą napełnia fakt, że także inne prowadzone dotąd dzieła Caritas nadal dynamicznie się rozwijają, znajdując hojnych ofiarodawców, jak np. program Rodzina Rodzinie”, w ramach którego polskie rodziny niosą pomoc dotkniętym dramatycznymi skutkami wojny rodzinom w Syrii.


Mając na uwadze tę ogromną życzliwość tak wielu ludzkich serc, warto przywołać słowa św. Piotra, które usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie… Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota…” (1 P 1,3-9).
Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, który zapoczątkował peregrynację ikony jasnogórskiej w trudnych czasach komunizmu, ufając bezgranicznie w zwycięstwo Boga przez Maryję, tak mówił: „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi”. Dlatego my Polacy, jako naród Maryi, która jest naszą Matką i Królową, zjednoczmy nasze serca w tym dziele niesienia miłosierdzia naszym bliźnim. Słuchajmy Jezusa Zmartwychwstałego, który w dzisiejszej Ewangelii mówi także do nas: „Pokój wam!” (J 20,19.21). Zaufajmy Jezusowi, który przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych – przychodzi do naszych domów i mieszkań, przychodzi do naszych szpitali i domów opieki – by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję.


Niech to błogosławieństwo pokoju umacnia nas w tym trudnym czasie. Niech będzie źródłem siły dla wszystkich, którzy z narażeniem swego zdrowia i życia ratują zdrowie i życie innych. Niech będzie znakiem wdzięczności za każdy gest miłosierdzia i niech rozpala w nas jego płomień. A Maryja, Matka Miłosierdzia i Pocieszycielka strapionych, niech wyprasza nam zwycięstwo.
Podpisał
Bp Wiesław Szlachetka
Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski


List otwarty bp. diecezjalnegoKomunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];
 • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];
 • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
 • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.


[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae” 37 (2001) 190-194).

[2] Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

[3] Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

[4] Por. KKK 1452.


Zarządzenie dotyczące posług duszpasterskich


Przeniesienie majowej pielgrzymki

W związku z epidemią koronawirusa pielgrzymka do Częstochowy, która pierwotnie miała odbyć się w maju, została przeniesiona na 26-27 września 2020 roku.

Więcej informacji pod adresem:


Zarządzenie Ks. Biskupa

Na mocy zarządzenia księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odwołane dla tych którzy chcieliby w nim uczestniczyć w kościele.

Zapraszamy natomiast na transmisję tego nabożeństwa z naszej świątyni w internecie za pośrednictwem serwisu YouTube o godzinie 19:00.

Trwają również codzienne transmisje od godziny 16:00 adoracja oraz 17:00 Eucharystia z naszego kościoła. W niedzielę zaś zapraszamy do oglądania transmisji o godzinie 11:30.

Transmisja na żywo


Msza z modlitwami o uzdrowienie

Wyjątkowo, w tym miesiącu, Msza Święta z modlitwami o uzdrowienie odbędzie się w trzecią sobotę lutego, czyli 15 lutego o godzinie 17:00


Pielgrzymki Parafialne

Organizowane są dwie pielgrzymki parafialne.
*Pierwsza w dniach 26-27 września [ sobota , niedziela ] do Częstochowy (na Jasną  Górę)  oraz
do Mstowa i Bazyliki Wniebowzięcia  NMP w Gidlach.

Koszt pielgrzymki 220 zł. W cenie jest nocleg w Domu Pielgrzyma, 2 obiady i śniadanie .

*pielgrzymka przeniesiona z maja na wrzesień

Druga pielgrzymka jest w dniach 16 – 21 sierpnia [ 6 dni ]  na Roztocze i Lubelszczyznę
do Sanktuarium  Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy koło Kazimierza Dolnego.
Koszt  wyjazdu 770 zł.

Dokładny opis trasy pielgrzymki jest umieszczony w gablocie przed Kościołem i na stronie internetowej naszej Parafii  www.sercejezusadrezdenko. pl

Zapisy u p. Krystyny Witaszek pod nr. tel. 663221420

Pielgrzymka na Roztocze i Lubelszczyznę w dn. 16 – 21 sierpnia.

 1. niedziela –wyjazd spod kościoła  o godz 6.00 w kierunku Zamościa . Przerwa o godz. 11:00 na Mszę św. w  Sanktuarium św. Faustyny w Świnicach Warskich k/ Uniejowa. Obiad po drodze i krótki odpoczynek. Przyjazd do Zamościa  ok.  godziny 19:00. Przydział pokoi w Domu Studenta i zwiedzanie wieczorową porą miasta
  z przewodnikiem . Powrót na nocleg.
 2. Poniedziałek – wspólne śniadanie i dalsze zwiedzanie miasta z przewodnikiem, następnie wyjazd do Roztoczańskiego Parku Narodowego [ wygodne obuwie]. Zwiedzanie Krasnobrodu, szumy i wodospady na rzece Tarew, Józefów , Górecko Kościelne, Zwierzyniec , Bukową Górę i Szczebrzeszyn. Powrót około godz. 18:00.  Obiadokolacja i odpoczynek.
 3. Wtorek – wykwaterowanie. Śniadanie i wyjazd do Lublina i Majdanku. Spotkanie przewodnik i zwiedzanie miasta oraz nazistowskiego obozu koncentracyjnego
  w Majdanku. Przyjazd do Domu Pielgrzyma w Wąwolnicy ok. 18:00. Zakwaterowanie, obiadokolacja, zwiedzanie Sanktuarium, odpoczynek.
 4. Środa- śniadanie i wyjazd  do Puław ,Janowca i Kazimierza Dolnego – zwiedzanie
  z przewodnik ciekawych miejsc  – czas wolny. Powrót do Wąwolnicy – obiadokolacja, czas wolny.
 5. Czwartek- po śniadaniu  wyjazd do Pałacu w Kozłówce zwiedzanie z przewodnikiem, krótki czas wolny na zwiedzanie innych atrakcji przy pałacu . Przejazd do Nałęczowa –  uzdrowisko o profilu kardiologicznym . Czas wolny- można  zwiedzić pijalnie wód, Muzeum S .Żeromskiego, B. Prusa , park zdrojowy  lub inne ciekawe miejsca. Przyjazd do Wąwolnicy, posiłek i wspólna modlitwa w sanktuarium.
 6. Piątek – Msza św. dziękczynna, śniadanie i wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Drezdenka. W drodze powrotnej przystanek w Czarnolesie – zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego. Przyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego – modlitwa w Katedrze  M. B. Trybunalskiej- opiekunce parlamentarzystów, zwiedzanie Starówki, miasta
  z jego zabytkami , obiad w restauracji staromiejskiej. Wyjazd w kierunku Drezdenka. Powrót w godzinach wieczornych.

Organizator zapewnia-przejazd autokarem z klimatyzacją, 5 noclegów, 6 obiadokolacji,
5 śniadań, opiekę przewodnika i opłaty wejściowe, wspólną modlitwę oraz ubezpieczenie.