W dniu 17.06.2018r. dekretem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego nastąpiła w naszej parafii zmiana przewodnika duchowego. Nasz nowy proboszcz ks. mgr. Tomasz Tyszkiewicz CRL został powitany przez Radę Parafialną następującymi słowami: