14 Września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego nasza parafia włączyła się w akcję: „Polska pod Krzyżem”. Cieszy fakt, że nie zabrakło nas pod tym znakiem, który jest głupstwem dla świata, ale dla tych, którzy wierzą w Chrystusa – znakiem zwycięstwa