Chrzest

 

INFORMACJA DLA PRAGNĄCYCH OCHRZCIĆ DZIECKO

1. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii.
(osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię);

2. Należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka.

3. Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest.

4. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu.

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ CHRZESTNI?

Czy rzeczywiście są tylko od tego aby włożyć więcej niż pozostali goście do koperty? 
Czy są zobowiązani do robienia największych prezentów na Święta, czy inne okazje?
Rolą rodzica chrzestnego nie jest typowa opieka nad dzieckiem, nie chodzi o to, że ma on obowiązek adoptować dziecko, gdyby coś się stało jego rodzicom. On ma zupełnie inną rolę do spełnienia. 
Jego zdaniem jest prowadzić dziecko w wierze, uczyć jej i pogłębiać ją.
 
To jest najważniejsze zadanie rodzica chrzestnego. A gdyby tak zamiast telefonu komórkowego pod choinkę pójść z chrześniakiem na pasterkę? Lub zamiast roweru na komunię zabrać swojego małego podopiecznego w jakieś święte miejsce?
Na przykład na pielgrzymkę do Gietrzwałdu czy Rokitna? 

Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

a) mieć ukończone 16 lat

b) być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego tj. chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

c) prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku
niesakramentalnym); Jeśli ktoś zatai ten fakt przed kapłanem i dzięki temu otrzyma zgodę na bycie chrzestnym, przyjmie tę rolę w sposób niegodziwy. Księdza można oszukać, ale Pana Boga już nie. Nie powinno się prosić do tej godności osób, które w dniu chrztu nie są w stanie dopełnić składanego publicznie zobowiązania do dawania świadectwa prawdziwie chrześcijańskiego życia. Dziecko nie będzie miało wglądu w sumienie ojca czy matki chrzestnej, ale będzie widziało czy żyją oni sakramentami, bo to jest sednem chrześcijańskiego życia.

Ku przestrodze Pismo Święte mówi tak: „ Jeżeliś złożył ślub jakiś Bogu, nie zwlekaj z jego
spełnieniem, bo w głupcach nie ma On upodobania. To, coś ślubował, wypełnij! Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Nie dopuść do tego, by usta twe doprowadziły cię do grzechu i nie mów przed posłańcem [Bożym] że stało się to przez nieuwagę,żeby się Bóg nie rozgniewał na twoje słowa i nie udaremnił dzieła twoich rąk.” (Koh 5,3-5)
Kohelet pisze też o konsekwencji złamanego ślubu, a jest nią zdecydowane odcięcie od błogosławieństwa Bożego… W związku z powyższym, drodzy rodzice, apeluję do Waszego rozsądku – nie narażajcie na fałszywe ślubowanie osób bliskich sobie, które nie są w stanie, w danym momencie życia wypełnić publicznie składanych w kościele deklaracji.

d) przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.

5. Rodzice wraz z chrzestnymi powinni umówić się na pouczenie w związku z chrztem ich dziecka.

 

 

CHRZEST ŚWIĘTY – PIERWSZY I NAJWAŻNIEJSZY SAKRAMENT – prezentacja Power Point