Sakrament małżeństwa

Co powinni zrobić narzeczeni chcący zawrzeć sakrament małżeństwa?
1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące) z zaznaczeniem, że jest wydane do ślubu kościelnego.

Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny przyjąć wcześniej sakrament bierzmowania, ale to nie oznacza, że bez przyjęcia tego sakramentu sakrament małżeństwa będzie nieważny albo bezowocny.

3. Należy pobrać zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów (zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące, więc lepiej nie załatwiać tego rok przed ślubem 😉

4. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński i odbyć indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

5. Należy umówić się z kapłanem na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

Protokół przedślubny spisywany jest na podstawie Waszych odpowiedzi, których udzielicie kapłanowi, zadającemu pytania. Wiele przyszłych Par Młodych zastanawia się nad tym, na jakie pytania natkną się u księdza przed ślubem. Część pytań zadawanych narzeczonym dotyczy kwestii formalnych: danych osobowych, adresów zamieszkania etc. Procentowo największa część pytań, jakie zadaje ksiądz przed ślubem dotyczy kwestii wiary. Tym, co również staje się przedmiotem protokołu przedślubnego, są odpowiedzi dotyczące wzajemnych relacji narzeczonych, czyli np. tego, od jak dawna się znają, czy ich rodziny również miały okazję się poznać. Nie mniej istotne pytania zadawane przez księdza przed ślubem dotyczą ewentualnych przeszkód w zawarciu małżeństwa. Przeszkody takie mogą być związane np. z bliskim pokrewieństwem narzeczonych, pozostawaniem przez nich w innym związku małżeńskim (bigamia) lub dotyczyć tzw. „niezdolności fizycznej”.

6. Zanim przystąpicie do ołtarza, aby złożyć sobie ślubowanie – zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.

7. Przed ślubem należy przystąpić do sakramentu pojednania.
W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.
Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę swego proboszcza.