Żywy Różaniec

Historia i działalność Żywego Różańca przy Parafii Najświętszego Serce Pana Jezusa w Drezdenku

Koło Żywego Różańca istnieje od lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku. Choć Kościół przynależał do parafii Przemienia Pańskiego w Drezdenku, pierwszą zelatorką była p. Franciszka Krupska, która zgromadziła 20 kobiet do wspólnej modlitwy i utworzyła koło Żywego Różańca. W dalszych latach powstało drugie koło prowadzone przez panią Gertrudę Dyl. Po śmierci p. Krupskiej wybrano nową zelatorkę p. Halinę Peszko. Obecnie modlą się na różańcu dwie Róże pod przewodnictwie p. Renaty Gapskiej i Krystyny Witaszek oraz trzecia dopiero co zawiązana – Róża rodziców modlących się za dzieci. Podstawowym zadaniem Żywego Różańca jest codzienna modlitwa na Różańcu Świętym
i rozważając każda inną tajemnicę w nadanej miesięcznej intencji. Te nasze modlitwy połączone w jedną całość tworzą nierozerwalny „łańcuch modlitwy: który jest modlitewnym szturmem do Boga, którym pośredniczy Bogurodzica Dziewica Maryja.

Koło Żywego Różańca ma również za zadanie pomagać pracą i modlitwą naszemu ks. Proboszczowi w jego pracy duszpasterskiej.

W każdy pierwszy piątek miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji członków Żywego Różańca. Po Mszy św. ks. Proboszcz jako opiekun duchowy omawia intencję ogólną i misyjną na dany miesiąc. Członkinie spotykają się również kilka razy w roku na wspólnym śpiewie przy kawie i ciachu w salce katechetycznej. Organizowane są wyjazdy pielgrzymkowe jedno i kilku dniowe do różnych sanktuariów w Polsce. Każdego roku organizujemy spotkania opłatkowe wspólnie z innymi organizacjami parafialnymi. Są też smutne uroczystości w naszym Kole . Raz po raz odchodzą do wieczności nasze członkinie z racji wieku lub  choroby. Odprowadzamy Je na ostatni spoczynek z naszym sztandarem. Przez wiele lat zbieramy małe kwoty pieniężne na potrzeby naszego Kościoła i pomoc
ks. Proboszczowi.